ПРО СТУДЕНТІВ

УКРАЇНСЬКОЇ ДУХОВНОЇ АКАДЕМІЇ РІДНОВІРІВ

 

1. Студентами академії можуть бути лише представники слов`янських етносів.

2. До академії приймаються особи віком від 17 до 40 років на конкурсній основі.

3. Абітурієнти повинні мати державну середню або вищу освіту.

4. Навчання здійснюється в очно-заочній формі; можливий екстернат; індивідуальні форми навчання.

5. Абітурієнти, які успішно склали вступні іспити на основі програми середньої школи та пройшли співбесіду, зараховуються на перший курс і можуть закінчити бакалаврат, після якого можуть вступати в магістеріум.

6. Абітурієнти, які успішно склали вступні іспити на основі програми вищого навчального закладу та пройшли співбесіду, зараховуються на перший курс і можуть закінчити магістеріум.

7. Перелік дисциплін і кількість вступних іспитів встановлюється Ректоратом УДАР.

8. Навчання триває 5 семестрів (2,5 роки); у 5 семестрі студенти пишуть дипломну роботу; за наявності академічних заборгованостей студент не допускається до захисту диплому.

9. В УДАР можуть навчатися слов`яни-рідновіри з інших сусідніх держав, для яких за бажанням може бути введений інтенсивний курс вивчення української мови, необхідної для знайомства з основами українського богослів`я.

10. По закінченні УДАР випускники отримують Диплом встановленого зразка і мають право посвятитися в жерці Рідної віри та отримати призначення за фахом.

11. Студенти мають право:

 • користуватися фондами бібліотеки Академії (за погодженням з Ректором),
 • вести записи-конспекти лекцій (за винятком деяких неопублікованих авторських програм, які будуть вказані викладачами),
 • брати участь у релігійних обрядах, святах та інших заходах ОРУ,
 • надавати добровільну допомогу в організації навчального процесу,
 • в разі потреби отримувати додаткові індивідуальні консультації викладачів та духовних осіб,
 • знайомити інших студентів з власними дослідженнями і здобутками на спеціальних заняттях, семінарах чи конференціях,
 • а також друкувати свої праці чи повідомлення в спеціальних збірниках та електронних ресурсах Академії та рідновірському часописі «Сварог».

12. Студенти зобов’язані:

 • дотримуватись духовного послуху, Статуту УДАР, порядку та дисципліни під час занять та інших заходів,
 • виконувати навчальне навантаження та завдання,
 • у міру можливостей дбати про примноження духовної та матеріальної бази Академії,
 • дбайливо ставитись до майна, навчальних посібників та бібліотечного фонду Академії,
 • сплачувати поштові витрати на пересилку програм, лекцій, книг і журналів, вартість надісланої літератури, а в разі необхідності, й оренду приміщення для екзаменаційної сесії.
 • створити Громаду Рідновірів у своєму місті чи селі.

13. Аудіо- чи відеозаписи лекцій і релігійних обрядів здійснюється тільки з дозволу Ректора УДАР.

14. Студент може бути виключений (відрахований) з Академії:

 • за порушення Статутів ОРУ та УДАР, недостойну поведінку (пияцтво, грубість, наклепництво, невиконання вимог програми та ін.), що не сумісне з морально-етичними засадами Рідної Віри.
 • Рішення про відрахування студента приймає Ректор за поданням викладачів чи Декана і тільки після особистого з`ясування обставин.

Примітка:
Керівництво ОРУ та УДАР несе відповідальність за якість освіти жерців Рідної Віри. Тому некомпетентність чи непорядність студентів, виявлена в процесі навчання, дає право Ректорату відраховувати таких студентів, з яких не буде користі Рідній вірі.


ВСТУПНІ ІСПИТИ
для абітурієнтів УДАР

На базі середньої освіти:

1. Співбесіда з історії Рідної віри
2. Історія рідної країни
3.
Твір з рідної літератури
4. Іноземна мова

На базі вищої освіти:

1. Співбесіда з історії Рідної віри
2. Філософія
3. Релігієзнавство
4.
Твір з рідної літератури
5.
Іноземна мова


Факультети:

1. Богословський:

Спеціальність: богослів’я

Кваліфікація: богослов рідної віри:

- магістр (на базі вищої освіти)

2. Жрецький:

Спеціальність: богославлення

Кваліфікація: жрець рідної віри:

- магістр (на базі вищої освіти)

Кваліфікація: обрядодій рідної віри:

- бакалавр (на базі середньої або середньо-спеціальної освіти)


Документи, необхідні для вступу в УДАР

1. Паспорт, пред’являється при співбесіді;
2.
Свідоцтво про народження (оригінал і копія);
3.
Диплом (свідоцтво) про освіту (оригінал і копія);
4.
Анкета встановленого зразка (заповнюється на місці);
5.
Заява встановленого зразка (заповнюється на місці);
6. 2 фото розміром (як на паспорт)
7.
Інші матеріали чи роботи вступника, за власним бажанням, можуть бути показані під час співбесіди.

Ректорат попереджує, що ніяких винятків нікому робитися не буде.
Виконуймо всі правила, надаваймо всі необхідні документи.

 

Ректорат